BLOG

Bí mật của đảo Cát Bà

Thị trấn Cát BàThị trấn Cát Bà thật tàn nhẫn. Thị trấn Cát BàDấu hiệu tràn ngập
các neon tấn công
xây dựng giá rẻ
các thương hiệu huỳnh quang chiếu sángThị trấn Cát Bà tất cả chỉ làm tôi đau. Thị trấn Cát BàNhưng lặng lẽ che giấu đằng sau những chiếc xe du lịch và quầy ăn uống một loại là một hòn đảo đẹp hơn tôi tưởng tượng ra.Đảo Cát Bà

Đảo Cát Bà An island filled with mystery.Đảo Cát Bà Three tiny beach coves sit hidden in the hillsĐảo Cát Bà with soft white sand and warm jade waterĐảo cát Bàwhere centuries past three women of the Tran DynastyĐảo Cát Bà washed up on each sandy shore.Đảo Cát Bà Through the rugged hills beyond the developed townĐảo Cát Bà are limestone forests and Jurassic Park junglesĐảo Cát Bà home to the golden headed langur one of the most endangered species on Earth.Đảo Cát Bà Carved in the cliffs are vacant cavesĐảo Cát Bà that sheltered natives for centuries until becoming Viet Cong enclaves.Đảo Cát Bà Beyond the land along the bay is a community of peopleĐảo Cát Bà living on boats always mobile they are one with the secrets of the sea.Đảo Cát Bà In every rock you find a creature or a godlike faceĐảo Cát Bà making you wonderĐảo Cát Bà what else lies beneathĐảo Cát Bà this peculiar mystical place. (From This American Girl)

Top Cat Ba locals tours & Activities